• Send this page to a friend
  • Print this page

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 που βρίσκεται σε ισχύ από 30 Ιουνίου 2007, κάθε μέτοχος της εταιρείας που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται, συμπληρώνοντας το έντυπο γνωστοποίησης, να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Προκειμένου για συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, ως ημερομηνία απόκτησης η διάθεσης μετοχών θεωρείται η ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή.  Σε περίπτωση που ο μέτοχος προβαίνει σε αγορά ή πώληση μετοχών κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ως ποσοστό επί των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται το ποσοστό που ο μέτοχος κατέχει μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της οργανωμένης αγοράς. Προκειμένου για συναλλαγές εκτός οργανωμένης αγοράς, ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική σύμβαση.

Ο μέτοχος έχει υποχρέωση ενημέρωσης και σε κάθε περίπτωση που εταιρικό γεγονός μεταβάλλει την κατανομή δικαιωμάτων ψήφου, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών (§ 3 αρ. 9).

Υποχρέωση ενημέρωσης έχει και κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου εφόσον το ποσοστό του σημειώσει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, λόγω απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ποσοστιαία μεταβολή του τρία τοις εκατό (3%) επί των δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ή, αθροιστικά, περισσότερων πράξεων. Για τον υπολογισμό της μεταβολής λαμβάνεται ως βάση η προηγούμενη υποχρεωτική γνωστοποίηση στην οποία προέβη ο υπόχρεος βάσει του νόμου. Συνεπώς, κάθε υποχρεωτική γνωστοποίηση αποτελεί βάση για νέα μεταβολή του τρία τοις εκατό (3%).

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του εντύπου γνωστοποίησης

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, τα πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτούν, να διαθέτουν ή να ασκούν δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόμου, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότερη περίπτωση στην οποία εμπίπτουν. Επίσης, πρέπει να αναφέρονται όλα τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε περίπτωσης του άρθρου 10 και θα πρέπει να αναφέρεται ο ή οι μέτοχοι εάν είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον ή τους υπόχρεους. Στη γνωστοποίηση δεν αναφέρεται ο μέτοχος του οποίου το ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, κατά τις ως άνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση στον εκδότη πραγματοποιείται  με την υποβολή σε αυτόν του εντύπου γνωστοποίησης, νόμιμα υπογεγραμμένου. Το έντυπο γνωστοποίησης, βρίσκεται αναρτημένο και στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης. Η υποβολή του εντύπου γνωστοποίησης στον εκδότη πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα γραφεία της εταιρείας, Π. Ράλλη 39, Ταύρος, 177 78, Αθήνα. Υπεύθυνη για την παραλαβή των εντύπων γνωστοποίησης είναι η κα Ιωάννα Όρκουλα, τηλ. 210 3498221, φαξ 210 3460277.
Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό (210) 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό αποστελλόμενων σελίδων. Τέλος, ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το έντυπο γνωστοποίησης συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνίσταται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.

Έντυπο γνωστοποίησης TR-1

Νόμος 3556/2007