ΕΙΔΟΣ
Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ισοσκελούς διατομής (ισοσκελείς γωνίες)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ
S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100).
ΜΗΚΟΣ
Μήκος ράβδων 6 ή 12 m.
ΑΝΟΧΕΣ
Κατά EN 10056.

Aπαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και ποιότητες, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
 
ΠΛΑΤΟΣ
(a) mm
ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20
15 0,64                            
16 0,68                            
20 0,88 1,14                          
25 1,11 1,45 1,78                        
30 1,36 1,78 2,18                        
35 1,60 2,10 2,57                        
40 1,84 2,42 2,97  3,52                      
45 2,09 2,74 3,38 4,00                      
50 3,33 3,06 3,77 4,47 5,15 5,82                  
55   3,33 4,12 4,90 5,68                    
60   3,70 4,57 5,42 6,21 7,09   8,69              
65     4,91 5,91 6,76 7,73 8,62                
70     5,37 6,38 7,38 8,36 9,34 10,30              
75      5,69 6,78 7,86 8,92 10,06 10,99              
80       7,34 8,49 9,63 10,78 11,90              
90         9,51 10,90 12,22 13,40              
100           12,20 13,66 15,00 17,80   21,90        
110               16,49 19,70            
120               18,20 21,60 23,17 26,60        
130               19,70 23,36 25,21 29,00 30,90      
140                 25,40 27,25 31,20   35,10    
150               23,00 27,30   33,80 35,90   40,10  
160                     36,20 38,40 40,44    
180                     40,90 43,50 45,77 48,60 53,70
200                       48,50   54,30 59,90