Σύμβολο διαπραγματευσης στο Reuters: ΣΙΔΜΑ
Σύμβολο διαπραγματευσης στο Reuters: SDMr.AT
Σύμβολο διαπραγματευσης στο Bloomberg: SIDMA GA
Κλάδος: Πρώτες Ύλες - Χάλυβας
Τύπος: Κοινές Ονομαστικές
Αγορά Χ.Α.: Αγορά Αξιών
Διαπραγμάτευση: Μεσαία - μικρή κεφαλαιοποίηση
Αριθμός μετοχών: 10.186.667
Ημερ/νία εισαγωγής: 10/5/2005
Τιμή εισαγωγής: 5,30
Ονομαστική αξία: 1,35
Τελευταία αποκοπή: 24/6/2008