Χρονική Περίοδο Κωδ. Μετοχής Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Τιμή €
01/01/2011-31/12/2011 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ    

 0,00

01/01/2010-31/12/2010 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ    

  0,00

01/01/2009-31/12/2009 ΣΙΔΜΑ  ΜΕΡΙΣΜΑ    

  0,00

01/01/2008-31/12/2008 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

 0,00

01/01/2007-31/12/2007 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 24/6/2008  2/7/2008 0,15
01/01/2006-31/12/2006 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 25/6/2007  3/7/2007 0,25
01/01/2005-31/12/2005 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 26/6/2006  4/7/2006 0,12
01/01/2004-31/12/2004 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 21/6/2005 4/7/2005 0,286
01/01/2003-31/12/2003 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 30/6/2004 0,12
01/01/2002-31/12/2002 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 30/6/2003 0,16
01/01/2001-31/12/2001 ΣΙΔΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 30/6/2002 0,05