• Send this page to a friend
  • Print this page

Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα των ρυθμίσεων του συνόλου των σχέσεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ, της διοίκησης της επιχείρησης, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των τρίτων που έχουν σχέση με την εταιρεία, με βασικό σκοπό την αποδοτική διαχείριση των πόρων της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης προς το συμφέρον των μετόχων μέσα από διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές.

Οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της ΣΙΔΜΑ ΑΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Η εταιρεία διαθέτει μια σύγχρονη οργάνωση η οποία εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές και ενδοεπικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης, επιτρέποντας την ταχεία λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού της. Για κάθε οργανική θέση υπάρχει σαφής περιγραφή του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων της θέσεως. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες βάσει των οποίων διοικείται η εταιρεία.

Επιπλέον:

  • To Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από Ελεγκτική Επιτροπή του Δ.Σ. Το τμήμα αυτό έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, στα πλαίσια τακτικών ελέγχων που προβλέπονται από το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα. Επίσης, ενημερώνει το Δ.Σ μέσω εκθέσεων για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
  • Tο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης των Μετόχων παρέχει έγκαιρα και με σαφήνεια σε όλους τους ενδιαφερομένους, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

Δυνατότητα επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων έχουν όλοι οι μέτοχοι προκειμένου να προσφέρεται σε αυτούς άμεση πληροφόρηση και εξυπηρέτηση για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.