Μαρσέλ - Χάρης Αμαρίλιο - Πρόεδρος Δ.Σ.
Πτυχιούχος (BSc, MSc) Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο του Sussex στο Ην. Βασίλειο και Executive MBA από το Πανεπιστήμιο Kelogg των Η.Π.Α.

Νικόλαος Μαρίου - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιοχημική Μηχανική από το University College του Λονδίνου και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ διετέλεσε Area Sales Manager στη ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ., Category Marketing Manager στην COLGATE PALMOLIVE HELLAS, Διευθυντής Marketing & Εξαγωγών στην Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην APIVITA ΑΕ. Ο κ. Μαρίου διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2004 έως το 2007 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Δανιήλ Μπεναρδούτ - Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός (BSc)  από το Technion Institute of Technology (Ισραήλ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ( executive M.B.A.) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1981 έως και σήμερα σε διάφορες διευθυντικές θέσεις.

Κωνσταντίνος Καρώνης - Μέλος Δ.Σ. ( Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής & Νομικής. Εργάζεται στην ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το 1985.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου - Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση Commercial Manager.

Χαϊμ Ναχμίας - Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Technion Institute of Technology (Ισραήλ). Εργάστηκε στην Εταιρεία από το 1983 έως και το 2014 σε διάφορες διευθυντικές θέσεις.

Αντώνης Καραδελόγλου - Γενικός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. από το 1985. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2012.

Μίνος Μωυσής- Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)
Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου Αναλογιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Μ. Βρετανίας. Ο κος Μωυσής έχει μεγάλη εμπειρία διοίκησης σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα. Από το 1998 έως το 2001 εργάστηκε στην Interamerican σε πολλές ανώτατες θέσεις και από το 2001 έως το 2004 ως ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Από το 2005 έως το 2010 εργάστηκε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας όπου αρχικά εγκατέστησε και προώθησε τις εργασίες Βancassurance και στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Δικτύου της, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής. Από το 2011 έως το 2013 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας. Από το 2013 είναι ελεύθερος επαγγελματίας με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ασφαλιστικά και τραπεζικά θέματα.

Γεώργιος Κατσαρός - Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)
Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (Ηνωμ. Βασίλειο) και ΜΒΑ από το INSEAD (Γαλλία). Από το 2003 εργάζεται ως Σύμβουλος Διοίκησης στην EFG Eurobank Ergasias.