Το 1931 ιδρύεται η εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Στο χρονικό διάστημα 1950-1990 επεκτείνει την εμπορική δραστηριότητά της σε όλο τον Ελλαδικό χώρο με κέντρο διανομής  και στην Αθήνα, αποκτώντας την πρωτοκαθεδρία στην εγχώρια αγορά του χάλυβα.
Το 1991 εγκαθιστά την πρώτη γραμμή παραγωγής και ξεκινά τη μεταποιητική της δραστηριότητα.
Το 1996 εξαγοράζει την εταιρεία ΕΛΣΙΝΤΕΡ, το παλαιότερο Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα στην Eλλάδα, με έδρα τον Ασπρόπυργο.
Το 1998 απορροφά την ΚΑΛ ΑΕ, εταιρεία με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία λαμαρινών.
Το 1999 ξεκινάει στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ.
Το 2001 αποκτά την πλειοψηφία της νεοσύστατης εταιρείας παραγωγής πανέλων πολυουρεθάνης ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.
Το 2004 αρχίζει την εξαγωγική της δραστηριότητα στην Βουλγαρία.
Το 2005 εισέρχεται στο ΧΑΑ και ιδρύει θυγατρικές σε Ρουμανία και Βουλγαρία.
Το 2007 ολοκληρώνει την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Χάλυβα σε Οινόφυτα, Βουκουρέστι και Σόφια.
Το 2009 μεταφέρονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στις νέες εγκαταστάσεις των Οινοφύτων.
Το 2015 η ΣΙΔΜΑ απορροφά την θυγατρική της , ΠΑΝΕΛΚΟ.