ΕΙΔΟΣ Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήματος (ηλεκτροσυγκολητό).
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ
Γαλβανισμένο σύρμα ημίσκληρο.
ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1) Φύλλα διαστάσεων 1,50 X 3,00 m. 1,50 X 5,00 m. και 2,00 X 5,00 m. 2) Pόλοι διαστάσεων 1,00-1,20-1,50-1,80-2,00 X 20,00 m ή 25,00 m.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΒΑΡΟΣ
1) Δέματα των 50 φύλλων, βάρους από 350 έως 1.450 kg ανά δέμα. 2) Pόλοι βάρους από 12 έως 55 kg ανά ρολό.

Aπαιτήσεις για παραγωγή σε άλλες διαμέτρους, καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
  ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(m)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(mm)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(mm)
1,0x20 6x10 Φ2,50/3,00 ΡΟΛΟΣ 334 3,0 60 11 2,5 100
1,2x20 6x10 Φ2,50/3,00 ΡΟΛΟΣ 334 3,0 60 13 2,5 100
1,5x20 6x10 Φ2,50/3,00 ΡΟΛΟΣ 334 3,0 60 16 2,5 100
1,8x20 6x10 Φ2,50/3,00 ΡΟΛΟΣ 334 3,0 60 19 2,5 100
2,0x20 6x10 Φ2,50/3,00 ΡΟΛΟΣ 334 3,0 60 21 2,5 100
1,00x20 6x10 Φ2,40/2,60 ΡΟΛΟΣ 334 2,6 60 11 2,4 100
1,20x20 6x10 Φ2,40/2,60 ΡΟΛΟΣ 334 2,6 60 13 2,4 100
1,50x20 6x10 Φ2,40/2,60 ΡΟΛΟΣ 334 2,6 60 16 2,4 100
1,80x20 6x10 Φ2,40/2,60 ΡΟΛΟΣ 334 2,6 60 19 2,4 100
2,00x20 6x10 Φ2,40/2,60 ΡΟΛΟΣ 334 2,6 60 21 2,4 100
1,00x20 6x10
Φ2,20/2,70
ΡΟΛΟΣ 334 2,7 60  11 2,2  100
1,20x20 6x10
Φ2,20/2,70
ΡΟΛΟΣ 334 2.7 60 13 2,2 100
1,50x20 6x10
Φ2,20/2,70
ΡΟΛΟΣ 334 2.7 60 16 2,2 100
1,80x20 6x10
Φ2,20/2,70
ΡΟΛΟΣ 334 2.7 60 19 2,2 100
2,00x20 6x10
Φ2,20/2,70
ΡΟΛΟΣ 334 2.7 60 21 2,2 100
1,00x20 6x10
Φ2,20/2,40
ΡΟΛΟΣ 334 2.4 60 11 2,2 100
1,20x20 6x10
Φ2,20/2,40
ΡΟΛΟΣ 334 2.4 60 13 2,2 100
1,50x20 6x10
Φ2,20/2,40
ΡΟΛΟΣ 334 2.4 60 16 2,2 100
1,80x20 6x10
Φ2,20/2,40
ΡΟΛΟΣ 334 2.4 60 19 2,2 100 
2,00x20 6x10
Φ2,20/2,40
ΡΟΛΟΣ 334 2.4 60 21 2,2 100
1,00x25 6x10
Φ1,80/2,20
ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2-9 2,2/1,8 100
1,20x25 6x10
Φ1,80/2,20
ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2-11 2,2/1,8 100
1,50x25 6x10
Φ1,80/2,20
             
0,8Χ25 R6X10/5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 12Χ50
13 2,00 2Χ100
1,0Χ25 R6X10/5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 12Χ50
15 2,00 4Χ100
1,2Χ25 R6X10/5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 12Χ50
17 2,00 6Χ100
1,5Χ25 R6X10/5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 12Χ50
20 2,00 9Χ100
1,8Χ25 R6X10/5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 12Χ50
23 2,00 12Χ100
2,0Χ25 R6X10/5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 12Χ50
25 2,00 14Χ100
0,8Χ25 R5X7,5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2 2,50 75
10 2,00
1,0Χ25 R5X7,5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2 2,50 75
12 2,00
1,2Χ25 R5X7,5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2 2,50 75
15 2,00
1,5Χ25 R5X7,5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2 2,50 75
19 2,00
1,8Χ25 R5X7,5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2 2,50 75
23 2,00
2,0Χ25 R5X7,5 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2 2,50 75
26 2,00
0,8Χ25 R6X10 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 100
7 2,00
1,0Χ25 R6X10 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 100
9 2,00
1,2Χ25 R6X10 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 100
11 2,00
1,5Χ25 R6X10 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 100
15 2,00
1,8Χ25 R6X10 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 100
17 2,00
2,0Χ25 R6X10 Φ2,0/2,5 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2 2,50 100
19 2,00
1,50Χ3,0 Φ 3,50/6Χ6 ΡΟΛΟΣ 50 3,50 60 26 3,50 60
2,00Χ5,0 Φ3,50/5Χ10 ΡΟΛΟΣ 100 3,50 50 21 3,50 100
1,50Χ5,0 Φ3,50/5Χ10 ΡΟΛΟΣ 100 3,50 50 16 3,50 100

ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Βασικές αρχές της εταιρείας αποτελούν, από την ίδρυση του Ομίλου το 1931, η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακρόχρονων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2021 ΣΙΔΜΑ Α.Ε. All Rights Reserved. Designed By Msensis