ΕΙΔΟΣ A. Mαύρο σύρμα σκληρό σε ρολούς.
B. Mαύρο σύρμα μαλακό σε ρολούς.
1) Σύρμα μαύρο μαλακό Φ 1,20 mm.
2) Σύρμα μαύρο μαλακό διαφόρων άλλων διαμέτρων.
3) Σύρμα μαύρο μαλακό χορτοδεσίας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ Α. Χονδρόσυρμα SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M).
Β. Nο 7: Xονδρόσυρμα SAE 1006 (κατά ASTM A510M). Διαφόρων διαμέτρων & χορτοδεσίας: Xονδρόσυρμα SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M).
ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Από Φ1,80 έως Φ 5,00 mm.
Β. No 7: Φ1,20 mm. Διαφόρων διαμέτρων από Φ 1,80 έως Φ 5,00 mm. Xορτοδεσίας: Φ 1,80 - Φ 1,85 mm.
ΑΝΟΧΕΣ Kατά DIN 177.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΒΑΡΟΣ Α. 1) Pόλοι βάρους 500 kg. 2) Pόλοι επανατύλιξης βάρους 1.000 kg.
Β. Nο 7: Pόλοι βάρους 5 έως 20 kg περίπου. Διαφόρων διαμέτρων: Pόλοι βάρους 450 kg περίπου. Xορτοδεσίας: Pόλοι βάρους 350 kg περίπου.

Aπαιτήσεις για παραγωγή σε άλλες διαμέτρους, καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.

ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Βασικές αρχές της εταιρείας αποτελούν, από την ίδρυση του Ομίλου το 1931, η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακρόχρονων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2021 ΣΙΔΜΑ Α.Ε. All Rights Reserved. Designed By Msensis