Εγκαταστάσεις

Οινόφυτα - Κεντρικά Γραφεία Ασπρόπυργος - Κέντρο Επεξεργασίας & Διανομής Ασπρόπυργου Θεσσαλονίκη - Γραφεία Β. Ελλάδας Θεσσαλονίκη - Κέντρο Επεξεργασίας και Διανομής Λαμία SIDMA Romania SRL SIDMA Bulgaria S.A.

 

Το κέντρο διανομής Ασπροπύργου (Λεωφόρος Μεγαρίδος, Μαύρη Γιώρα) βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 35 στρεμμάτων με στεγασμένους χώρους παραγωγής και γραφείων συνολικής επιφάνειας 13,5 στρεμμάτων περίπου, όπου συστεγάζεται και το Εμπορικό Τμήμα.

Το κέντρο διανομής εξυπηρετεί τους πελάτες της Νότιας Ελλάδας.

Το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο από τον οίκο Eurocert  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008 για την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σιδήρου.

 
 • Εμπορικό τμήμα
 • Τεχνικό Τμήμα
 • Οικονομικό Τμήμα
 • Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
 

Το κέντρο επεξεργασίας και διανομής βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 53 στρεμμάτων με στεγασμένους χώρους παραγωγής και γραφείων συνολικής επιφάνειας 20,5 στρεμμάτων περίπου.

Στις εγκαταστάσεις γίνεται  επεξεργασία υλικών θερμής έλασης, πικλαρισμένα, ψυχρής έλασης, γαλβανισμένα, προβαμμένα, πλαστικοποιημένα, ανοξείδωτα, κ.α..

Οι γραμμές παραγωγής του εργοστασίου περιλαμβάνουν:

 • Μηχανές  επιπεδοποίησης  για την κατά μήκος κοπή των ρολών σε φύλλα
 • Μηχανές σχιστικών  για την κατά πλάτος κοπή ρολών σε ταινίες 
 • Πριόνια για κοπή επιμήκων προϊόντων

Το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο από τον οίκο Eurocert  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000 για την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σιδήρου.

Βιομηχανία παραγωγής θερμομονωτικών πετασμάτων (πανέλων) πολυουρεθάνης στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα ξεκίνησε στα μέσα του 2003.

Οι εγκαταστάσεις της  ΣΙΔΜΑ (πρώην ΠΑΝΕΛΚΟ) στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας καταλαμβάνουν έκταση 40 στρεμμάτων με καλυμμένο βιομηχανικό χώρο 11.000 τετραγωνικών μέτρων και είναι σχεδιασμένες με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και εργονομίας.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό στον οποίο συγκαταλέγονται γραμμή συνεχούς έγχυσης πολυουρεθάνης και γραμμή πετροβάμβακα για την παραγωγή θερμομονωτικών πετασμάτων.

Συνδυάζοντας το σύγχρονο αυτό μηχανολογικό εξοπλισμό, με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και την εμπειρία, τη συνέπεια και το κύρος της ΣΙΔΜΑ, η εταιρεία στοχεύει στη κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε ότι αφορά:

 • Σύγχρονα προϊόντα των υψηλότερων προδιαγραφών
 • Παρουσίαση ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών λύσεων
 • Ευελιξία στην εξυπηρέτηση των πελατών
 • Ευαισθησία στο περιβάλλον
 

Η SIDMA Romania SRL, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2005 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην περιοχή του Βουκουρεστίου. Από τον Αύγουστο του 2007 λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 35,000 τ.μ που περιλαμβάνουν ενός Κέντρου Επεξεργασίας και Διανομής Χάλυβα (Steel Service Center) επιφάνειας 6,000 τ.μ και γραφεία Διοίκησης.

Ο στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων στη Ρουμανία και η τροφοδοσία των πελατών της με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Η SIDMA Bulgaria S.A. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2005.  Τον Μάιο του 2007 ξεκίνησε στην περιοχή της Σόφιας η λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας και Διανομής Χάλυβα (Steel Service Center) σε εγκαταστάσεις επιφάνειας 9.000 τ.μ. και συνολικής έκτασης 39.000 τ.μ., το οποίο μέσω των υψηλών προδιαγραφών μεταποιητικής δραστηριότητας, έχει ως σκοπό να παρέχει στους πελάτες εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  Επιπρόσθετα, η SIDMA Bulgaria είναι επίσης ο κύριος διανομέας προϊόντων σιδήρου του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ για τη Βουλγαρική αγορά, μέσω της συνεργασίας της με το εργοστάσιο της STOMANA Industry S.A.

Στόχο της εταιρείας αποτελεί η τροφοδοσία της Βουλγαρικής αγοράς με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού δικτύου πωλήσεων και άριστης μεταποιητικής δραστηριότητας.

 

ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Βασικές αρχές της εταιρείας αποτελούν, από την ίδρυση του Ομίλου το 1931, η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακρόχρονων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

28 Αυγούστου 2020
26 Φεβρουαρίου 2020
24 Φεβρουαρίου 2020
24 Φεβρουαρίου 2020
Copyright © 2021 ΣΙΔΜΑ Α.Ε. All Rights Reserved. Designed By Msensis